X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Update option is checked but FF will no automatically update and keeps asking to download newer version.

Được đăng

Using 68.0.2 in Debian 9.4 Stretch. Originally FF 68.0.2 was installed in my Downloads directory but I moved it to /opt and is still working fine. Since the release of version 69 it has been pestering me asking for an update, even that the automatic update option is checked on. Downloaded 69.0 and again moved to it to /opt. Renamed the 68.0.2 from firefox to firefox 68 and tried to run 69 but it will not respond. Any ideas on how to solve this issue? Thanks.

Using 68.0.2 in Debian 9.4 Stretch. Originally FF 68.0.2 was installed in my Downloads directory but I moved it to /opt and is still working fine. Since the release of version 69 it has been pestering me asking for an update, even that the automatic update option is checked on. Downloaded 69.0 and again moved to it to /opt. Renamed the 68.0.2 from firefox to firefox 68 and tried to run 69 but it will not respond. Any ideas on how to solve this issue? Thanks.

Giải pháp được chọn

If you run a Firefox version installed in '/opt' then you won't be able to update this version as a regular user

If you install Firefox in '/opt' that you can update Firefox if you start Firefox as root via a 'sudo' command to have write permission for '/opt'.

You can find the full version of the current Firefox release (69.0.1) in all languages and all operating systems here:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Graphite theme Speed Dial 2 Google App Laucher Stylish

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4259 giải pháp 59636 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Did you get your Firefox from Mozilla or the Linux Distro?

Did you get your Firefox from Mozilla or the Linux Distro?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for your interest. I got FF directly from Mozilla. My first version was 66 and automatically updated twice.

Thanks for your interest. I got FF directly from Mozilla. My first version was 66 and automatically updated twice.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17539 giải pháp 158587 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

If you run a Firefox version installed in '/opt' then you won't be able to update this version as a regular user

If you install Firefox in '/opt' that you can update Firefox if you start Firefox as root via a 'sudo' command to have write permission for '/opt'.

You can find the full version of the current Firefox release (69.0.1) in all languages and all operating systems here:

If you run a Firefox version installed in '/opt' then you won't be able to update this version as a regular user If you install Firefox in '/opt' that you can update Firefox if you start Firefox as root via a 'sudo' command to have write permission for '/opt'. You can find the full version of the current Firefox release (69.0.1) in all languages and all operating systems here: *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/69.0.1/releasenotes/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for the tip cor-el. My purpose in moving FF to /opt was saving space in my home directory. Wrong move! Cause of all unnecessary complications. Latest version now installed in /home and works fine. The older versions in /opt were deleted.

Thanks for the tip cor-el. My purpose in moving FF to /opt was saving space in my home directory. Wrong move! Cause of all unnecessary complications. Latest version now installed in /home and works fine. The older versions in /opt were deleted.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.