X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

HI, Last two days I have face problem for calling facebook sharing window it is thirdparty call so pls allow call in firefox browser other browser it is working

Được đăng

I have give Facebook third-party call on client page but currently it is not working on Firefox it shows the "X-Frame-Options" issue please solve it.

I have give Facebook third-party call on client page but currently it is not working on Firefox it shows the "X-Frame-Options" issue please solve it.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17536 giải pháp 158571 câu trả lời
Được đăng

A "X-Frame-Options" issue means that you try to embed an external page in an iframe and the website denies this. All Mozilla pages behave the same way and can't be embedded in an iframe (HTTP response headers: X-Frame-Options:"DENY").

A "X-Frame-Options" issue means that you try to embed an external page in an iframe and the website denies this. All Mozilla pages behave the same way and can't be embedded in an iframe (HTTP response headers: X-Frame-Options:"DENY"). *https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.