X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

change Sync email account

Được đăng

Hi,

I have my account locked because i don't receive the verification email and it has been refused. I need to change the email of the account (i can access but i can't confirm the account).

Hi, I have my account locked because i don't receive the verification email and it has been refused. I need to change the email of the account (i can access but i can't confirm the account).

Giải pháp được chọn

Hello federico3,

This must be very frustrating ....

Would you please take a look at this article and scroll down to the section :

You have received a message that your account has been locked

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Error:


Lo sentimos. Bloqueamos tu cuenta.

El correo electrónico de confirmación que enviamos a ***@***.pw rebotó y bloqueamos tu cuenta para proteger tus datos de Firefox.

Si esta es una dirección de correo electronico válida, avisanos y podemos ayudarte a desbloquear tu cuenta.

Error: Lo sentimos. Bloqueamos tu cuenta. El correo electrónico de confirmación que enviamos a ***@***.pw rebotó y bloqueamos tu cuenta para proteger tus datos de Firefox. Si esta es una dirección de correo electronico válida, avisanos y podemos ayudarte a desbloquear tu cuenta.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
534 giải pháp 5035 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello federico3,

This must be very frustrating ....

Would you please take a look at this article and scroll down to the section :

You have received a message that your account has been locked

Hello federico3, This must be very frustrating .... Would you please take a look at this article and scroll down to the section : [https://support.mozilla.org/en-US/kb/forum-response-firefox-sync-verification-email-faq You have received a message that your account has been locked]
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.