X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Auto hide toolbar does not seem to function on mac at all

Được đăng

I want the toolbar to auto hide except on mouseover like it does on safari, but on mac this feature seems to be entirely nonfunctional: toggling the "hide toolbar" option in the drop down menu when right clicking the toolbar in fullscreen does literally nothing at all

I want the toolbar to auto hide except on mouseover like it does on safari, but on mac this feature seems to be entirely nonfunctional: toggling the "hide toolbar" option in the drop down menu when right clicking the toolbar in fullscreen does literally nothing at all
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

vash 3 giải pháp 13 câu trả lời
Được đăng

Ah i see the problem. Its a very simple problem and a even easier fix. Here's what you do. Go online buys a windows based PC and then just install firefox. Problem solved.

Ah i see the problem. Its a very simple problem and a even easier fix. Here's what you do. Go online buys a windows based PC and then just install firefox. Problem solved.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.