X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can't save bookmarks

Được đăng

Still can't save bookmarks despite having tried troubleshooting info at https://support.mozilla.org/en-US/kb/changes-toolbars-and-window-sizes-are-not-saved

Running: macOS Mojave 10.14.6 Firefox Quantum 69.0.1

Please advise ...

Still can't save bookmarks despite having tried troubleshooting info at https://support.mozilla.org/en-US/kb/changes-toolbars-and-window-sizes-are-not-saved Running: macOS Mojave 10.14.6 Firefox Quantum 69.0.1 Please advise ...
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17475 giải pháp 157940 câu trả lời
Được đăng

If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

You can check for problems with the places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder.

  • use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page

In case errors are reported with "Verify Integrity" close and restart Firefox and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

See also:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting. You can check for problems with the <b>places.sqlite</b> and <b>favicons.sqlite</b> files in the Firefox profile folder. *use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page In case errors are reported with "Verify Integrity" close and restart Firefox and retry. If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all <b>places.sqlite</b> and <b>favicons.sqlite</b> files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder. *keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/Bookmarks+not+saved#w_fix-the-bookmarks-file *https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the <b>about:profiles</b> page. *Help -> Troubleshooting Information -> Profile Directory:<br>Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder *https://support.mozilla.org/en-US/kb/Profiles
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I solved it by using AppCleaner to remove all Firefox files from my computer, then reinstalled Firefox and bookmarks can be saved again.

I solved it by using AppCleaner to remove all Firefox files from my computer, then reinstalled Firefox and bookmarks can be saved again.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.