X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't open Firefox isn't showing any message when I press the logo. I have previously used Firefox but once it stopped opening.

Được đăng

I use a Mac OS X and when I press the logo it won't even show a sign of opening. It bounces and closes again and I don't know why. I've tried to follow your steps but it hasn't worked out.

I use a Mac OS X and when I press the logo it won't even show a sign of opening. It bounces and closes again and I don't know why. I've tried to follow your steps but it hasn't worked out.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4245 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

What's your Firefox version?

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}

What's your Firefox version? Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again; * Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version). * Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see '''[https://support.mozilla.org/en-US/kb/configure-firewalls-so-firefox-can-access-internet Configure firewalls so that Firefox can access the Internet.]''' {web link}
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

My version is 69.0.1. Tried your advice but that didn't either work out.

My version is 69.0.1. Tried your advice but that didn't either work out.

Được chỉnh sửa bởi siar261202 vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4245 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

Let’s do a full clean re-install;

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Let’s do a full clean re-install; Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are; Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user. If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected. ----------- [http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ Download Firefox For All languages And Systems] {web link} Save the file. Then '''Close Firefox. ''' Using your file browser, open the '''Programs Folder''' on your computer. '''Windows: ''' C:\Program Files C:\Program Files (x86) '''Note:''' Check Both Folders '''Mac: ''' Open the ''' "Applications" ''' folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac '''Linux: ''' Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any '''Mozilla''' or '''Firefox''' program folders. Do not remove the '''Mozilla Thunderbird''' folder if there is one. '''Do Not''' remove any profile folders. After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your '''Computer''' in safe mode and try again. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

That didn't work either

That didn't work either
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4245 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Start your '''Computer''' in safe mode with network support. Then start Firefox. Try '''Secure''' websites. Is the problem still there? http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.