X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Select sound output for Hangouts (or other website)

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
Được đăng

Firefox 69.0.1 (64-bit) on Windows 10.

Web applications (such as Hangouts) that have an option to select a different sound output do not work. All that is available is "System Default Speaker Device". This means I cannot use my headset for instance, and also means that other web pages cannot route sound however I want it.

Is this a Firefox bug or are there some hidden options to use sound devices?

Firefox 69.0.1 (64-bit) on Windows 10. Web applications (such as Hangouts) that have an option to select a different sound output do not work. All that is available is "System Default Speaker Device". This means I cannot use my headset for instance, and also means that other web pages cannot route sound however I want it. Is this a Firefox bug or are there some hidden options to use sound devices?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.