X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

microsoft print to pdf optin, with and without print to file option, creates corrupt/unusable file

Được đăng

microsoft print to pdf optin, with and without print to file option, creates corrupt/unusable file

microsoft print to pdf optin, with and without print to file option, creates corrupt/unusable file
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

WMagicModel
 • Top 25 Contributor
 • Administrator
13 giải pháp 186 câu trả lời
Được đăng

Hi borisv99,

From what I understand your print to PDF option is not working, is that correct?

If you haven't already, you could try restarting Firefox in Safe Mode.

To do this :

 1. Click the menu icon in your web browser
 2. Click Help(?)
 3. Click Restart with Add-ons Disabled...
 4. Click Restart
 5. Click Start in Safe Mode
 6. Try printing to PDF and see if the issue is resolved.

If you can print to PDF, it is possible that one of your extensions may be interfering with your web browser.

If not you could further troubleshoot (for reference link below) by :

 • Check if this print to PDF function works correctly in other web browsers ( Chrome, Edge )
 • Reset Firefox printer settings
 • Check Firefox page settings

Printing related article : Fix printing problems in Firefox {link} Troubleshooting Link: Troubleshoot and diagnose Firefox problems {link}

Let me know if this helps!

Hi borisv99, From what I understand your print to PDF option is not working, is that correct? If you haven't already, you could try restarting Firefox in Safe Mode. To do this : # Click the '''menu''' icon in your web browser # Click '''Help(?)''' # Click '''Restart with Add-ons Disabled...''' # Click '''Restart''' # Click '''Start in Safe Mode''' # Try printing to PDF and see if the issue is resolved. If you can print to PDF, it is possible that one of your extensions may be interfering with your web browser. If not you could further troubleshoot (for reference link below) by : * Check if this print to PDF function works correctly in other web browsers ( Chrome, Edge ) * Reset Firefox printer settings * Check Firefox page settings Printing related article : [[Fix printing problems in Firefox]] {link} Troubleshooting Link: [[Troubleshoot and diagnose Firefox problems]] {link} Let me know if this helps!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

None of these changes/options/settings solved my "Microsoft print to pdf" problem in Firefox. In Chrome, it is the same problem with "Microsoft print to pdf" but, no problems with "Save as PDF" choice.

None of these changes/options/settings solved my "Microsoft print to pdf" problem in Firefox. In Chrome, it is the same problem with "Microsoft print to pdf" but, no problems with "Save as PDF" choice.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.