X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

IME doesn't work on Firefox when using the touch screen virtual keyboard from Windows 10.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
Được đăng

When using the virtual keyboard, IME (no matter third party's or Windows 10's) dosen't work at all. In this case, ONLY English input works. other languages (such as Chinese IME and Japanese IME) inputs are not working.

This issue only happens on the virtual keyboard, not on physical keyboards.

I'm recently using a Windows 10 tablet equipped with a touch screen, and sometimes I remove my detachable keyboard and use the touch screen only, and this issue stops me from using Firefox without my detachable keyboard.

Firefox version is Firefox Quantum 69.0.1 (64 bit).

When using the virtual keyboard, IME (no matter third party's or Windows 10's) dosen't work at all. In this case, ONLY English input works. other languages (such as Chinese IME and Japanese IME) inputs are not working. This issue only happens on the virtual keyboard, not on physical keyboards. I'm recently using a Windows 10 tablet equipped with a touch screen, and sometimes I remove my detachable keyboard and use the touch screen only, and this issue stops me from using Firefox without my detachable keyboard. Firefox version is Firefox Quantum 69.0.1 (64 bit).
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.