Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

set Firefox portable as default browser

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Balázs Meskó

more options

I want to set Firefox Portable as my default browser. It's been updated to the latest version.

I've tried the method described here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/make-firefox-your-default-browser

The problem is that Firefox isn't listed as an option on the drop down menu. Maybe that's because I'm using Portable, rather than the installed version.

Resetting to Microsoft recommended defaults doesn't help.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Most likely it is because it is the portable one, and the info here suggest this too: https://portableapps.com/support/firefox_portable. But anyway, I'd contact the developer with this issue, as Firefox Portable is not supported by Mozilla in any way.

more options

"Firefox Portable is not supported by Mozilla in any way."

It isn't? Who is making it, then, if not Mozilla?

more options

If your using Windows 10 O/S you should be able to change the default Browser have you tried this option yet? And portable are we talking laptop portable or Virtual Windows for mozilla?

more options

"you should be able to change the default Browser have you tried this option yet"

As I stated in the OP, I've tried it. It lists several browsers to choose as my default. Firefox isn't on the list.

more options

Pete said

It isn't? Who is making it, then, if not Mozilla?

AFAIK PortableApps package and support these. This is their support forum: https://portableapps.com/forums/support/firefox_portable