X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox Master password won't work?!

Được đăng

Right after creating my master password firefox restarted and popped up the question, to type in my password, and i do so, since i wrote down my password in my diary! But the master password wont work, it keeps popping up after putting in the password..

Right after creating my master password firefox restarted and popped up the question, to type in my password, and i do so, since i wrote down my password in my diary! But the master password wont work, it keeps popping up after putting in the password..
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-J730G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.73 Mobile Safari/537.36

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17483 giải pháp 158000 câu trả lời
Được đăng

Are you using accented characters (character outside the 0x21-0x7f range) in the master password?

Can you login to the Software Security Device via the Device manager ?

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Certificates -> Security Devices... -> Software Security Device -> Login
Are you using accented characters (character outside the 0x21-0x7f range) in the master password? Can you login to the Software Security Device via the Device manager ? *Options/Preferences -> Privacy & Security<br>Certificates -> Security Devices... -> Software Security Device -> Login
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.