X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

In Firefox 69.01, neither Acrobat Reader or Firefox's viewer are available as a pdf default choice.

Được đăng

The default is Twinui, which appears to be in Microsoft Edge and is clumsy at best. The alternatives offered are not useful and do not include Acrobat Reader. Is there a way to add Acrobat Reader?

The default is Twinui, which appears to be in Microsoft Edge and is clumsy at best. The alternatives offered are not useful and do not include Acrobat Reader. Is there a way to add Acrobat Reader?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0; OpenH264 Codec & Widevine Conten Decryption Module

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Problem solved. It was a Windows 10 problem.

Problem solved. It was a Windows 10 problem.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.