X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to enable two finger swipe like in chrome

Được đăng

Hello! I am trying to enable the swipe action for page forward and page back like I can do in chrome. I have looked around and there is a few invasive plugins to achieve this but otherwise nothing. I am trying to switch over from chrome but this shortcut is important to expedite my workflow. Any help is appreciated.

Hello! I am trying to enable the swipe action for page forward and page back like I can do in chrome. I have looked around and there is a few invasive plugins to achieve this but otherwise nothing. I am trying to switch over from chrome but this shortcut is important to expedite my workflow. Any help is appreciated.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.75 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17472 giải pháp 157915 câu trả lời
Được đăng

There are browser.gesture pref that set some gesture actions.

  • browser.gesture.swipe.left = Browser:BackOrBackDuplicate
  • browser.gesture.swipe.right = Browser:ForwardOrForwardDuplicate

Looking at these prefs I would expect this to work.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

There are browser.gesture pref that set some gesture actions. *browser.gesture.swipe.left = Browser:BackOrBackDuplicate *browser.gesture.swipe.right = Browser:ForwardOrForwardDuplicate Looking at these prefs I would expect this to work. You can open the <b>about:config</b> page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Looks like i already have all of those string values

Looks like i already have all of those string values
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.