X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

New windows open fullscreen

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
JB
Được đăng

I use a laptop that I frequently connect to a large external monitor. When on the laptop, often my Firefox v69.0 (64-bit) browser windows are full-sized (not full-screen mode, but just taking up the entire desktop). When I plug in the external monitor, these windows migrate to the external monitor and are much smaller than full-screen. However, Firefox appears to continue to have these windows tagged as full-screen, as when I am on one of them, and open a new window using command-N, I get a full-scree (on the large external monitor) size window, rather than a window of the same size.

I don't think this is desired or intended behavior--is there a way to override it or submit a bug report?

Thanks

I use a laptop that I frequently connect to a large external monitor. When on the laptop, often my Firefox v69.0 (64-bit) browser windows are full-sized (not full-screen mode, but just taking up the entire desktop). When I plug in the external monitor, these windows migrate to the external monitor and are much smaller than full-screen. However, Firefox appears to continue to have these windows tagged as full-screen, as when I am on one of them, and open a new window using command-N, I get a full-scree (on the large external monitor) size window, rather than a window of the same size. I don't think this is desired or intended behavior--is there a way to override it or submit a bug report? Thanks
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.