X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Virus download

Được đăng

I just got a download message that says,

You have chosen to open

bridge3.331.1_en.html

which is, Firefox Document (189 KB) from: https://imasdk.googleapis.com

What should Firefox do with this file?

  Open with   Firefox (default)

Fairly sure this is a virus of some sort, not sure where exactly it came from. Anyone else run into this?

I just got a download message that says, You have chosen to open bridge3.331.1_en.html which is, Firefox Document (189 KB) from: https://imasdk.googleapis.com What should Firefox do with this file? Open with Firefox (default) Fairly sure this is a virus of some sort, not sure where exactly it came from. Anyone else run into this?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4246 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

Do Not run anything like that. Just close that window.

You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

Do Not run anything like that. Just close that window. You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no Run most or all of the listed malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4246 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

Also, Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a good ad blocker.

Also, Go to the [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/ Mozilla Add-ons Web Page] {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a good ad blocker.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.