X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I accidently told password manager (FF) Do Not Save. It was done in error. How do I undo this for one site that I cannot save password and user info??

Được đăng

I use FF password manager for all protected sites. On one recent occasion, I accidentally told Password Manager "DO NOT SAVE", how do I undo this action for one specific site that I can not get the manager to save my log on info?

I use FF password manager for all protected sites. On one recent occasion, I accidentally told Password Manager "DO NOT SAVE", how do I undo this action for one specific site that I can not get the manager to save my log on info?

Giải pháp được chọn

Hi fziccarelli48,

If you have sites that you accidentally chose not to save, you could go into Firefox Options and remove the site entry you would like to remember.

To do this :

 1. Click the 3-bar menu
 2. Click Options
 3. Click Privacy & Security on the left panel
 4. Under Logins and Passwords, click Exceptions to the right
 5. Click on the site you wish to remove from the list and click Remove Website and Save Changes

Hope this helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

emoji

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

philipp
 • Top 25 Contributor
 • Moderator
5306 giải pháp 23424 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

hi, you can undo this when you go to the firefox menu ≡ > options > privacy & security panel under "exceptions..." in the logins/passwords section.

hi, you can undo this when you go to the firefox ''menu ≡ > options > privacy & security'' panel under "exceptions..." in the logins/passwords section.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
WMagicModel
 • Top 10 Contributor
 • Administrator
14 giải pháp 199 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi fziccarelli48,

If you have sites that you accidentally chose not to save, you could go into Firefox Options and remove the site entry you would like to remember.

To do this :

 1. Click the 3-bar menu
 2. Click Options
 3. Click Privacy & Security on the left panel
 4. Under Logins and Passwords, click Exceptions to the right
 5. Click on the site you wish to remove from the list and click Remove Website and Save Changes

Hope this helps!

Hi fziccarelli48, If you have sites that you accidentally chose not to save, you could go into Firefox Options and remove the site entry you would like to remember. To do this : # Click the 3-bar '''menu''' # Click '''Options''' # Click '''Privacy & Security''' on the left panel # Under '''Logins and Passwords''', click '''Exceptions''' to the right # Click on the site you wish to remove from the list and click '''Remove Website '''and '''Save Changes''' Hope this helps!
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17482 giải pháp 157978 câu trả lời
Được đăng
See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/password-manager-remember-delete-change-and-import
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for all the quick responses and information! Not only did I solve a problem but learned a lot!

Thanks for all the quick responses and information! Not only did I solve a problem but learned a lot!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.