X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I've just downloaded the latest version of FireFox and it's deleted all my bookmarks, and I can't save any new ones!

Được đăng

I can't think of anything more to add..

I can't think of anything more to add..
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
65 giải pháp 764 câu trả lời
Được đăng

Hi nick08182002,

Firefox automatically creates backups of your bookmarks and saves the last 15.

See if these articles can help you:

Restore bookmarks from backup https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them

Can't add, change or save bookmarks https://support.mozilla.org/en-US/kb/cant-add-change-or-save-bookmarks

Hi nick08182002, Firefox automatically creates backups of your bookmarks and saves the last 15. See if these articles can help you: Restore bookmarks from backup https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them Can't add, change or save bookmarks https://support.mozilla.org/en-US/kb/cant-add-change-or-save-bookmarks
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks!

I tried that but got a dialog box stating "Unable to process the backup file."...

Thanks! I tried that but got a dialog box stating "Unable to process the backup file."...
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
65 giải pháp 764 câu trả lời
Được đăng
Check this thread: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1257314
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.