X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

change email to open in new window NOT new tab macintosh

Được đăng

since v.66 email opens in a new tab instead of new window, i cant find the "options" under the open menu as per the online solution to change it back

since v.66 email opens in a new tab instead of new window, i cant find the "options" under the open menu as per the online solution to change it back
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
67 giải pháp 767 câu trả lời
Được đăng

Hi grxdep, Go to: Menu -> Options -> General page under Tabs de-select Open links in tabs instead of new windows

Hi grxdep, Go to: Menu -> Options -> General page under Tabs de-select Open links in tabs instead of new windows
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

options does not appear under menu

options does not appear under menu
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
67 giải pháp 767 câu trả lời
Được đăng

The three-bar Menu button at the right end of the toolbar.

or from the menu bar - Tools -> Options

The three-bar Menu button at the right end of the toolbar. or from the menu bar - Tools -> Options
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.