X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox Sync doesn't sync "Multi-Account Containers" data

Được đăng

On my personal laptop, I have the Multi-Account Containers extension (https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/multi-account-containers/) running smoothly. I'm currently on a public desktop computer , and I enabled Firefox Sync, which did a good job for passwords, bookmarks, etc, but it didn't sync any of my container info for the Multi-Account Containers add-on. I see the default containers: Personal, Work, Bank, Shopping. On my personal laptop, I have about a dozen containers. What's wrong?

On my personal laptop, I have the Multi-Account Containers extension (https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/multi-account-containers/) running smoothly. I'm currently on a public desktop computer , and I enabled Firefox Sync, which did a good job for passwords, bookmarks, etc, but it didn't sync any of my container info for the Multi-Account Containers add-on. I see the default containers: Personal, Work, Bank, Shopping. On my personal laptop, I have about a dozen containers. What's wrong?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

WMagicModel
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
13 giải pháp 186 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hi tailonfire,

There is add-on support for the Multi-Account Containers which would sync containers across multiple devices called Containers Sync. However the add-on does not sync site settings at the moment.

From what I understand there isn't a feature to implement syncing of the Multi-Account Containers with Firefox sync.

Link to add-on : Containers Sync {link}

See also : Should custom containers be synced across devices? {link}

Hope this helps!

Hi tailonfire, There is add-on support for the Multi-Account Containers which would sync containers across multiple devices called Containers Sync. However the add-on does not sync site settings at the moment. From what I understand there isn't a feature to implement syncing of the Multi-Account Containers with Firefox sync. Link to add-on : [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/containers-sync/ Containers Sync] {link} See also : [https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1288858 Should custom containers be synced across devices?] {link} Hope this helps!
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.