X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I opened the Firefox browser today and I got a pop up saying I had to log in to the network to browse the internet.

Được đăng

I opened the Firefox browser today and I got this pop up saying I had to log in to the network to browse the internet. No webpage would opened #. Secure connection failed. The pop up go button opened some network portal web page and nothing else. I checked my control panel and found in my firewall that the connections for Firefox had been blocked. So I allowed the connections. In my Firefox browser I checked options - privacy and security- permissions - exceptions and found the same URL as the pop up "go" button/message had linked to. I cannot remember the name of this website. I deleted the exception. Then I reopened Firefox browser and I was able to connect to websites. Has this happened to anyone else ? What caused it and how did they turn of the rules for Firefox in my firewall ?

I opened the Firefox browser today and I got this pop up saying I had to log in to the network to browse the internet. No webpage would opened #. Secure connection failed. The pop up go button opened some network portal web page and nothing else. I checked my control panel and found in my firewall that the connections for Firefox had been blocked. So I allowed the connections. In my Firefox browser I checked options - privacy and security- permissions - exceptions and found the same URL as the pop up "go" button/message had linked to. I cannot remember the name of this website. I deleted the exception. Then I reopened Firefox browser and I was able to connect to websites. Has this happened to anyone else ? What caused it and how did they turn of the rules for Firefox in my firewall ?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

WMagicModel
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
14 giải pháp 204 câu trả lời
Được đăng

Hi stephenkemmydesign,

If I am mistaken, it sounds like this issue could be related to malware.

I would advise against clicking on any pop-ups tricking you into downloading malicious software.

Have you experienced anything else leading up to this?

I would also go about updating Firefox and your Operating System to it's latest version and download Firefox from the official website.

See also : What is search hijacking? {link}

Troubleshoot and diagnose Firefox problems {link}

Troubleshoot Firefox issues caused by malware {link}

Hi stephenkemmydesign, If I am mistaken, it sounds like this issue could be related to malware. I would advise against clicking on any pop-ups tricking you into downloading malicious software. Have you experienced anything else leading up to this? I would also go about updating Firefox and your Operating System to it's latest version and download Firefox from the official [https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ website]. See also : [[What is search hijacking?]] {link} [[Troubleshoot and diagnose Firefox problems]] {link} [[Troubleshoot Firefox issues caused by malware]] {link}
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.