X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

print a listing of my folders?

Được đăng

Can I print the list of my folders?

Can I print the list of my folders?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Ruba 13 giải pháp 64 câu trả lời
Được đăng

Hello , Do you mean Bookmarks Folders ?

Hello , Do you mean Bookmarks Folders ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Email folders

Email folders
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5379 câu trả lời
Được đăng

No it doesn't do that unless the site your using for the email does that options. Otherwise you should contact the site and ask them if that can be done as well.

No it doesn't do that unless the site your using for the email does that options. Otherwise you should contact the site and ask them if that can be done as well.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Chris Ilias
  • Moderator
353 giải pháp 1943 câu trả lời
Được đăng

Hi Barry, Firefox is not an email program, so your problem depends on what site you are using for email. Can you tell us which site are you using? Or are you referring to Thunderbird?

Hi Barry, Firefox is not an email program, so your problem depends on what site you are using for email. Can you tell us which site are you using? Or are you referring to Thunderbird?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.