X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Cannot get auto-hide fullscreen functionality to work

Được đăng

Hello,

I've installed Firefox on MacOS 10.14.6, and I am having trouble with the setting that sets the toolbar to hide when I'm in fullscreen mode except when the mouse is hovering at the top. This was a feature I found really useful in Safari, and it seems like it has existed in Firefox before, but no fixes previously listed on the site seem to work. I was wondering if anyone had any knowledge or CSS that would work to fix it?

Key thing: Browser.fullscreen.autohide does not work whether set to true or false.

Hello, I've installed Firefox on MacOS 10.14.6, and I am having trouble with the setting that sets the toolbar to hide when I'm in fullscreen mode except when the mouse is hovering at the top. This was a feature I found really useful in Safari, and it seems like it has existed in Firefox before, but no fixes previously listed on the site seem to work. I was wondering if anyone had any knowledge or CSS that would work to fix it? Key thing: Browser.fullscreen.autohide does not work whether set to true or false.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17482 giải pháp 158000 câu trả lời
Được đăng
Try this extension: *https://addons.mozilla.org/firefox/addon/fullscreen_plus/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

cor-el said

Try this extension:

It's not quite what I'm looking for as it doesn't have the hover functionality and requires pressing the keyboard shortcut when I want to switch tabs, but it is half of the way there so thank you anyway!

''cor-el [[#answer-1252243|said]]'' <blockquote> Try this extension: *https://addons.mozilla.org/firefox/addon/fullscreen_plus/ </blockquote> It's not quite what I'm looking for as it doesn't have the hover functionality and requires pressing the keyboard shortcut when I want to switch tabs, but it is half of the way there so thank you anyway!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
sheinkopfb 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

I tried that extension and it didn't do anything, is there a way to just fix this

I tried that extension and it didn't do anything, is there a way to just fix this
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.