X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Keeps showing "unable to start correctly (0xc0000005)" even after uninstalling and reinstalling.

Được đăng

It was working OK on Friday but now it keeps showing the same message. I went to the Mozilla website and redownloaded the app after uninstalling it but the message keeps coming up the same. Thank you for any advice you can give me.

It was working OK on Friday but now it keeps showing the same message. I went to the Mozilla website and redownloaded the app after uninstalling it but the message keeps coming up the same. Thank you for any advice you can give me.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.17763

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4248 giải pháp 59413 câu trả lời
Được đăng

Is this on a Windows 10? Did you completely remove the Firefox program folders? (clean reinstall) Do Not remove the profile folders located in your user folder.

Is this on a Windows 10? Did you completely remove the Firefox program folders? (clean reinstall) Do Not remove the profile folders located in your user folder.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you for your reply. I deleted the folders and tried to reinstall it but it is coming up with the same message. It has now gone totally beyond my capabilities. Thank you for trying to help me.

Thank you for your reply. I deleted the folders and tried to reinstall it but it is coming up with the same message. It has now gone totally beyond my capabilities. Thank you for trying to help me.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17481 giải pháp 157964 câu trả lời
Được đăng

Did you check the Windows Event log to see if there is an entry for this issue with more detail?

Did you check the Windows Event log to see if there is an entry for this issue with more detail?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4248 giải pháp 59413 câu trả lời
Được đăng

Many have reported issues using the 64bit Firefox. Install the 32bit version from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Many have reported issues using the 64bit Firefox. Install the 32bit version from; '''[http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ Download Firefox For All languages And Systems]''' {web link}
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.