X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

sync passwords

Được đăng

I am using Firefox on my MacBook Air and Windows 10 laptops. It syncs the bookmarks fine but not the passwords.

I am using Firefox on my MacBook Air and Windows 10 laptops. It syncs the bookmarks fine but not the passwords.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4247 giải pháp 59408 câu trả lời
Được đăng

We need to look at the sync logs.

Note: Do the following for each problem system/profile. And label each as to what system/profile.

Type about:sync-log<enter> in the address bar.

Open the last file created and Copy its contents Now Paste it into this forum.

If the file is too large;


Open a text/word program and load the file. Left-click once. Now <Control> A to highlight everything, then <Control> C to copy it.

Next, have your web browser go to; https://pastebin.com/

Paste <Control> P the content of the file in the window. Note: On the bottom, fill out the boxes as best you can.

Now press Create A New Paste. The page will reload. Copy the new web address, and post it here.

We need to look at the sync logs. Note: Do the following for each problem system/profile. And label each as to what system/profile. Type ''' about:sync-log'''<enter> in the address bar.   Open the last file created and '''Copy''' its contents Now '''Paste''' it into this forum. If the file is too large; Open a text/word program and load the file. Left-click once. Now '''<Control> A''' to highlight everything, then '''<Control> C''' to copy it. Next, have your web browser go to; '''https://pastebin.com/''' Paste '''<Control> P''' the content of the file in the window. '''Note: ''' On the bottom, fill out the boxes as best you can. Now press '''Create A New Paste. ''' The page will reload. Copy the new web address, and post it here.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.