X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

win10 Asus T304UA - BitDefender Snoozed

Được đăng

Y BitDefender on Win10, after recent toxic Microsoft auto imposed update gas halted to function. If I click on but defender icon it popup a message "communication error" and give me two choice, 1 restart PC 2 - update bit defender. U do both several times, but on Win10 security settings if shown "Bitdefebder not active with " BitDefender Snoozed" and I try to activate but it do not. Try to find help about "Snoozed" but can't find any. Try to open chat but can't, a message tells " my computer is set to not accept cookies", but this happen only with Bitdefebder chat, all other web page and application show a request to accept cookies and it always work. Can someone know how to fix it? (By bitdefender team)!

Y BitDefender on Win10, after recent toxic Microsoft auto imposed update gas halted to function. If I click on but defender icon it popup a message "communication error" and give me two choice, 1 restart PC 2 - update bit defender. U do both several times, but on Win10 security settings if shown "Bitdefebder not active with " BitDefender Snoozed" and I try to activate but it do not. Try to find help about "Snoozed" but can't find any. Try to open chat but can't, a message tells " my computer is set to not accept cookies", but this happen only with Bitdefebder chat, all other web page and application show a request to accept cookies and it always work. Can someone know how to fix it? (By bitdefender team)!
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Android 8.1.0; Mobile; rv:68.0) Gecko/68.0 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

christ1
  • Top 25 Contributor
2164 giải pháp 15794 câu trả lời
Được đăng

If your question is about Desktop Firefox, please ask in the Desktop Firefox support group. The is the support group for Firefox for Android.

If your question is about Desktop Firefox, please ask in the Desktop Firefox support group. The is the support group for Firefox for Android.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.