X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

movie site search bar typeing in omni bar or address bar.

Được đăng

This has been complained about since 2013. There are closed Chrome help comments about this and was never resolved. Since it is happening in all computers I would feel it is the OS changes as Microsoft and Apple compete for add revenue. However it does not make any sense to be on a paid movie site and attempt to search for a movie there and have it Binged or Googled over the internet. This is piracy of your keystrokes and should be outlawed. The fix is to double click on the sites search to keep it there. What a pain. I wish some one would start a new OS so I don't have to be ripped off with my data. Let's get a black box that will trap the data at the home network.

This has been complained about since 2013. There are closed Chrome help comments about this and was never resolved. Since it is happening in all computers I would feel it is the OS changes as Microsoft and Apple compete for add revenue. However it does not make any sense to be on a paid movie site and attempt to search for a movie there and have it Binged or Googled over the internet. This is piracy of your keystrokes and should be outlawed. The fix is to double click on the sites search to keep it there. What a pain. I wish some one would start a new OS so I don't have to be ripped off with my data. Let's get a black box that will trap the data at the home network.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Office Authorization plug-in for NPAPI browsers
  • Shockwave Flash 32.0 r0
  • 5.1.50918.0
  • VLC media player Web Plugin

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0 Waterfox/56.2.14

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5398 giải pháp 40146 câu trả lời
Được đăng

How do your comments relate to Firefox support?

How do your comments relate to Firefox support?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.