X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox remembers logons even when this option is not selected.

Được đăng

When I sign on to some sites, if I left click, my logon info appears. I have everything in privacy and security de selected. I do not have this issue in IE.

When I sign on to some sites, if I left click, my logon info appears. I have everything in privacy and security de selected. I do not have this issue in IE.

Giải pháp được chọn

That could be the form filler built into Firefox. Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press Delete (Mac=Shift Delete). Repeat as needed.

Do any of these links help you? https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms

https://support.mozilla.org/en-US/search?w=1&q=autofill

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4246 giải pháp 59400 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

That could be the form filler built into Firefox. Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press Delete (Mac=Shift Delete). Repeat as needed.

Do any of these links help you? https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms

https://support.mozilla.org/en-US/search?w=1&q=autofill

That could be the form filler built into Firefox. Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press '''Delete ''(Mac=Shift Delete). ''''' Repeat as needed. Do any of these links help you? https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms https://support.mozilla.org/en-US/search?w=1&q=autofill
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you, it worked just as you said.

Thank you, it worked just as you said.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4246 giải pháp 59400 câu trả lời
Được đăng

Glad to help. Safe Surfing.

Glad to help. Safe Surfing.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.