X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Homescreen bookmarks aren't being displayed

Được đăng

When I shifted over to firefox, I set the home screen to display bookmarks, and my bookmarks weren't showing (only one, not sure why this was the chosen one).

I deleted them all, and then added them sequentially, and they all appeared and all seemed to work.

Now they've all dropped off again.

I don't have 'restore previous setting' selected (as a prior answer suggests would work, described here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1253979). I sync my settings on my phone/surface pro/iMac.

Any thoughts? Thanks.

When I shifted over to firefox, I set the home screen to display bookmarks, and my bookmarks weren't showing (only one, not sure why this was the chosen one). I deleted them all, and then added them sequentially, and they all appeared and all seemed to work. Now they've all dropped off again. I don't have 'restore previous setting' selected (as a prior answer suggests would work, described here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1253979). I sync my settings on my phone/surface pro/iMac. Any thoughts? Thanks.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17468 giải pháp 157849 câu trả lời
Được đăng

Items that you pin to a tile on the Firefox Home page are stored in a pref on the about:config page, so you may have issues with losing prefs.

  • browser.newtabpage.pinned => websites pinned to a tile
  • browser.newtabpage.blocked => websites removed by clicking the X (Dismiss) button in a tile

Items that you pin to a tile on the Firefox Home page are stored in a pref on the <b>about:config</b> page, so you may have issues with losing prefs. *browser.newtabpage.pinned => websites pinned to a tile *browser.newtabpage.blocked => websites removed by clicking the X (Dismiss) button in a tile ---- *https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-fix-preferences-wont-save *https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.