X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox doesn't snap when using split screen software on LG monitor

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
Được đăng

I have a 34" UW LG monitor and use OnScreen Control to run it as a split screen. All other software than Firefox maximize to the area dragged into, set by the OnScreen Control. (See the green/red boxes on the attached photo)

These boxes does not appear when I move a FF window. Why?

I have a 34" UW LG monitor and use OnScreen Control to run it as a split screen. All other software than Firefox maximize to the area dragged into, set by the OnScreen Control. (See the green/red boxes on the attached photo) These boxes does not appear when I move a FF window. Why?
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.