X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Hi Guys, I am using Ubuntu 10.04 OS with Mozilla Firefox 35 version & i am unable to upgrade Mozilla Firefox version to latest version... please help

Được đăng

Hi Guys, I am using Ubuntu 10.04 OS with Mozilla Firefox 35 version & i am unable to upgrade Mozilla Firefox version to latest version... please help

Hi Guys, I am using Ubuntu 10.04 OS with Mozilla Firefox 35 version & i am unable to upgrade Mozilla Firefox version to latest version... please help
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Mozilla Firefox 37.0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4248 giải pháp 59413 câu trả lời
Được đăng

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

If you have trouble with the upgrade, use this link; '''http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/'''
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

FredMcD said

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Thank you Fred for replay but this is not resolve my problem. In Ubuntu 10.04 OS can't allow to install latest Mozilla Firefox version.

''FredMcD [[#answer-1251621|said]]'' <blockquote> If you have trouble with the upgrade, use this link; '''http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/''' </blockquote> Thank you Fred for replay but this is not resolve my problem. In Ubuntu 10.04 OS can't allow to install latest Mozilla Firefox version.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Please help me how install latest Mozilla Firefox version in UBUNTU 10.04 OS

Please help me how install latest Mozilla Firefox version in UBUNTU 10.04 OS
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4248 giải pháp 59413 câu trả lời
Được đăng

I called for more help.

I called for more help.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17479 giải pháp 157964 câu trả lời
Được đăng

Verify that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox release.

Verify that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox release. *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/system-requirements/ *https://www.mozilla.org/en-US/firefox/69.0/system-requirements/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.