X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I turn off the annoying pop-up that Tracking Protection displays as a site loads?

Được đăng

Okay, I get that the new version of Tracking Protection can't be turned off. But the developers had no right to make a pop-up display as each site loads showing what Tracking Protection blocked. Users need to have the option to turn such notifications off, and between this and the fiasco you made blocking Adobe Flash, I am getting very close to shopping for a new browser.

YOU DO NOT GET TO DECIDE FOR THE USERS ON THESE MATTERS!

Okay, I get that the new version of Tracking Protection can't be turned off. But the developers had no right to make a pop-up display as each site loads showing what Tracking Protection blocked. Users need to have the option to turn such notifications off, and between this and the fiasco you made blocking Adobe Flash, I am getting very close to shopping for a new browser. YOU DO NOT GET TO DECIDE FOR THE USERS ON THESE MATTERS!

Giải pháp được chọn

Never mind. I did a LOT more digging and it turns out to be part of Ghoster, not Tracking Protection. And it CAN be turned off, thankfully.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17467 giải pháp 157849 câu trả lời
Được đăng

Can you attach a screenshot?


Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
Can you attach a screenshot? *https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-create-screenshot-my-problem *use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot ---- Start Firefox in <u>Safe Mode</u> to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if <u>hardware acceleration</u> is causing the problem. *switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes *do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

Never mind. I did a LOT more digging and it turns out to be part of Ghoster, not Tracking Protection. And it CAN be turned off, thankfully.

Never mind. I did a LOT more digging and it turns out to be part of Ghoster, not Tracking Protection. And it CAN be turned off, thankfully.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.