X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I unscribe to Firefox Account Tips?

Được đăng

see question above

see question above
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

elched 2 giải pháp 11 câu trả lời
Được đăng

Hello,

Could you tell us a bit more about what you call Firefox Account Tips?

If this is an email you receive from Firefox, you should be able to unsubscribe by going at the bottom of any Firefox email and by clicking on "unsubscribe" or "Manage your communication preferences".

Hope that helps.

Hello, Could you tell us a bit more about what you call Firefox Account Tips? If this is an email you receive from Firefox, you should be able to unsubscribe by going at the bottom of any Firefox email and by clicking on "unsubscribe" or "Manage your communication preferences". Hope that helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5399 giải pháp 40160 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

''scottie3 [[#question-1268681|said]]'' <blockquote> Firefox Account Tips </blockquote> Are you referring to '''snippets'''?? https://support.mozilla.org/en-US/kb/snippets-firefox-faq If so, you can turn off all snippets: https://support.mozilla.org/en-US/kb/snippets-firefox-faq#w_how-do-i-hide-all-snippets Or, just hide the snippets that you want to see again: https://support.mozilla.org/en-US/kb/snippets-firefox-faq#w_i-donaot-like-a-specific-snippet-what-should-i-do
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17481 giải pháp 157978 câu trả lời
Được đăng
See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/recommendations-firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Thomas 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

I recently added a secondary (backup) email address to my Firefox account. Now I am getting daily emails to this address (which I did not agree to). I can not login to manage email preferences with my secondary address: the login page says to login with primary address. When I login with my primary address, all email settings show as unsubscribed. Removing the secondary email address from my account has no effect. I still cannot login to manage settings for this address. The login page keeps reminding me to login with my primary address (apparently the secondary address is still connected to my account somehow).

How do I get rid of the unwanted emails?

I recently added a secondary (backup) email address to my Firefox account. Now I am getting daily emails to this address (which I did not agree to). I can not login to manage email preferences with my secondary address: the login page says to login with primary address. When I login with my primary address, all email settings show as unsubscribed. Removing the secondary email address from my account has no effect. I still cannot login to manage settings for this address. The login page keeps reminding me to login with my primary address (apparently the secondary address is still connected to my account somehow). How do I get rid of the unwanted emails?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17481 giải pháp 157978 câu trả lời
Được đăng

Hi Thomas

You can try to access the mail preferences via this link. It can take quite some time to get a response mail, so be patient.

Hi Thomas You can try to access the mail preferences via this link. It can take quite some time to get a response mail, so be patient. *https://www.mozilla.org/newsletter/recovery/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Thomas 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

I now swapped the secondary and primary addresses for my account, which allowed me to access the email settings for the other address; this seems to have solved the problem.

I now swapped the secondary and primary addresses for my account, which allowed me to access the email settings for the other address; this seems to have solved the problem.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.