Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The top bar isn't showing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi alex_mayorga

more options

The top bar( I don't know what it's called ) is so different and annoying because I used to drag and bookmark things, but now all of them are gone including the top toolbar where I usually see the bookmarks, history and stuff.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

jessica.wy.poon said

The top bar( I don't know what it's called ) is so different and annoying because I used to drag and bookmark things, but now all of them are gone including the top toolbar where I usually see the bookmarks, history and stuff.

the image for the drag-bookmark thing is only a reference 'cause I don't have a screenshot for that.

Được chỉnh sửa bởi jessica.wy.poon vào

more options

Hi Jessica!

Please see https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-menu-bar-firefox#w_show-the-menu-bar-again and let us know if this solves your question.

Thanks!