X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Не работают кнопки на HOTBIT

Được đăng

https://www.hotbit.io/exchange?symbol=BEAM_ETH Выше графика кнопки периода : 1m 5m 30m... Всегда включен только период D. В Хроме кнопки работают. В Firefox нет. Поддержка HOTBIT предлагает отказаться от Firefox

https://www.hotbit.io/exchange?symbol=BEAM_ETH Выше графика кнопки периода : 1m 5m 30m... Всегда включен только период D. В Хроме кнопки работают. В Firefox нет. Поддержка HOTBIT предлагает отказаться от Firefox
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4246 giải pháp 59405 câu trả lời
Được đăng

Перевод Translation

Buttons on HOTBIT do not work

https://www.hotbit.io/exchange?symbol=BEAM_ETH Above the graph of the period button: 1m 5m 30m ... Only period D is always on. In Chrome, the buttons work. In Firefox, no. HOTBIT support suggests abandoning Firefox

Перевод Translation Buttons on HOTBIT do not work https://www.hotbit.io/exchange?symbol=BEAM_ETH Above the graph of the period button: 1m 5m 30m ... Only period D is always on. In Chrome, the buttons work. In Firefox, no. HOTBIT support suggests abandoning Firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4246 giải pháp 59405 câu trả lời
Được đăng

I have the same issue.

When I tried the website using Windows Internet Explorer, the page redirected to https://www.hotbit.io/ and nothing worked.

This maybe a website issue.


У меня такая же проблема.

Когда я попробовал сайт с помощью Windows Internet Explorer, страница перенаправлена на https://www.hotbit.io/ и ничего не получалось.

Это может быть проблема сайта.

I have the same issue. When I tried the website using Windows Internet Explorer, the page redirected to https://www.hotbit.io/ and nothing worked. This maybe a website issue. У меня такая же проблема. Когда я попробовал сайт с помощью Windows Internet Explorer, страница перенаправлена на https://www.hotbit.io/ и ничего не получалось. Это может быть проблема сайта.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

https://www.hotbit.io/exchange?symbol=BEAM_ETH или https://www.hotbit.io/ --> EXCHANGE и читай выше

https://www.hotbit.io/exchange?symbol=BEAM_ETH или https://www.hotbit.io/ --> EXCHANGE и читай выше
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.