X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can't delete any bookmarks.

Được đăng

I can't delete any bookmarks. No "star" in address bar. There was one, but when I clicked on it, nothing happened. Now it's gone.

I can't delete any bookmarks. No "star" in address bar. There was one, but when I clicked on it, nothing happened. Now it's gone.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

McCoy
 • Top 10 Contributor
534 giải pháp 5035 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hello Ellen,

Would you try this please :

Click on the 3-dots (...) at the right end of the address bar (Page Actions); do you see the star there ? If so : then right-click on it to add it to the address bar.

Any luck ?

Hello Ellen, Would you try this please : Click on the 3-dots (...) at the right end of the address bar (Page Actions); do you see the star there ? If so : then right-click on it to add it to the address bar. Any luck ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Okay, I got the star back. But when I click on it because I want to delete a bookmark, it doesn't turn blue. Nothing happens. So I still can't delete any bookmarks. But thanks for showing me how to get it back.

Okay, I got the star back. But when I click on it because I want to delete a bookmark, it doesn't turn blue. Nothing happens. So I still can't delete any bookmarks. But thanks for showing me how to get it back.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
 • Top 10 Contributor
534 giải pháp 5035 câu trả lời
Được đăng

Ellen said

But when I click on it because I want to delete a bookmark, it doesn't turn blue. Nothing happens. So I still can't delete any bookmarks.

The star should turn blue when you want to bookmark a page - when you want to remove a bookmark the star should already be blue .....

Would you do this please :

Type in the address bar about:support (and press Enter)

Scroll all the way down till you see "Places Database" and click on "Verify Integrity' Then copy and paste the results here please.

''Ellen [[#answer-1251194|said]]'' <blockquote> But when I click on it because I want to delete a bookmark, it doesn't turn blue. Nothing happens. So I still can't delete any bookmarks. </blockquote> The star should turn blue when you want to bookmark a page - when you want to remove a bookmark the star should already be blue ..... Would you do this please : Type in the address bar '''about:support''' (and press Enter) Scroll all the way down till you see "Places Database" and click on "Verify Integrity' Then copy and paste the results here please.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17468 giải pháp 157853 câu trả lời
Được đăng

If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

You can check for problems with the places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder.

 • use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page

In case errors are reported with "Verify Integrity" close and restart Firefox and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

 • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

See also:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting. You can check for problems with the <b>places.sqlite</b> and <b>favicons.sqlite</b> files in the Firefox profile folder. *use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page In case errors are reported with "Verify Integrity" close and restart Firefox and retry. If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all <b>places.sqlite</b> and <b>favicons.sqlite</b> files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder. *keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/Bookmarks+not+saved#w_fix-the-bookmarks-file *https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the <b>about:profiles</b> page. *Help -> Troubleshooting Information -> Profile Directory:<br>Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder *http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
 • Top 10 Contributor
534 giải pháp 5035 câu trả lời
Được đăng

^ See my last post - wanted to wait for the results ....

^ See my last post - wanted to wait for the results ....
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Too complicated. I don't have time right now. I'll let you know when I've done it.

Too complicated. I don't have time right now. I'll let you know when I've done it.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17468 giải pháp 157853 câu trả lời
Được đăng

In a lot of cases you only need to open Help -> Troubleshooting Information (about:support) and click the "Verify Integrity" button and possibly close and restart Firefox. This should only take a less than a minute. If this isn't working then you need to take further action.

In a lot of cases you only need to open Help -> Troubleshooting Information (about:support) and click the "Verify Integrity" button and possibly close and restart Firefox. This should only take a less than a minute. If this isn't working then you need to take further action.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Okay, I did that. I got the star to turn blue. I clicked on "Remove bookmark" on the drop-down menu, but it's still there.

Okay, I did that. I got the star to turn blue. I clicked on "Remove bookmark" on the drop-down menu, but it's still there.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Update: It worked on a couple, but didn't work on a couple of others.

Update: It worked on a couple, but didn't work on a couple of others.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.