X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can Firefox developer tools autocomplete tailwind/bootstrap classes?

Được đăng

When I develop web apps, I want to see adding and removing CSS classes in real time, like Chrome devtools do.

I use tailwind CSS heavily (https://tailwindcss.com/) which relies on adding CSS classes to change appearance. The same applies to bootstrap 4 styles.

Chrome devtools autoloads the CSS classes from tailwind, and shows updates to the page as I type. To try this out:

1. go to https://tailwindcss.com/ in chrome/chromium 2. open devtools (f12) 3. switch to the "Elements" tab 4. use the element picker to select the "Get Started" button 5. in the right hand panel, select the ".cls" icon 6. in the box that says "Add new class", type "text-" 7. notice the dropdown and if you change the value (e.g. to text-blue-500) the page updates

In firefox devtools with the equivalent ".cls" feature:

  • the classes do not auto-populate
  • changes are not shown until the enter key is pressed.

For me personally this is the only feature I use chrome for. Firefox completely satisfies me for all other usage.

Is this something that can be implemented? I have reasonable software development skills so would be willing to assist with this change.

When I develop web apps, I want to see adding and removing CSS classes in real time, like Chrome devtools do. I use tailwind CSS heavily (https://tailwindcss.com/) which relies on adding CSS classes to change appearance. The same applies to bootstrap 4 styles. Chrome devtools autoloads the CSS classes from tailwind, and shows updates to the page as I type. To try this out: 1. go to https://tailwindcss.com/ in chrome/chromium 2. open devtools (f12) 3. switch to the "Elements" tab 4. use the element picker to select the "Get Started" button 5. in the right hand panel, select the ".cls" icon 6. in the box that says "Add new class", type "text-" 7. notice the dropdown and if you change the value (e.g. to text-blue-500) the page updates In firefox devtools with the equivalent ".cls" feature: * the classes do not auto-populate * changes are not shown until the enter key is pressed. For me personally this is the only feature I use chrome for. Firefox completely satisfies me for all other usage. Is this something that can be implemented? I have reasonable software development skills so would be willing to assist with this change.

Giải pháp được chọn

Simon Walker said

Is this something that can be implemented? I have reasonable software development skills so would be willing to assist with this change.

You have to file a bug about this feature request here.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
315 giải pháp 1774 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Simon Walker said

Is this something that can be implemented? I have reasonable software development skills so would be willing to assist with this change.

You have to file a bug about this feature request here.

''Simon Walker [[#question-1268539|said]]'' <blockquote> Is this something that can be implemented? I have reasonable software development skills so would be willing to assist with this change. </blockquote> You have to [https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi?format=guided#h=dupes|DevTools| file a bug about this feature request here].
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks TyDraniu, I'll do so

Thanks TyDraniu, I'll do so
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.