Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is Firefox Private Network as good as a VPN?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1005 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I need to use a public network soon. I was going to use a VPN service. I just enabled Firefox Private Network. Will it protect me in the same way?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The biggest thing to note is that Firefox Private Network will only protect the traffic in Firefox, not in other apps. So if you use Chrome, it won't be encrypted.

As long as this is ok, than you should give it a try!

more options

So, how does one enable Firefox Private Network?

Thanks!

more options