X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can I retrieve my recovery key if I've forgotten it?

Được đăng

I set up a recovery key a while ago, but lost the code. I was about to hit REVOKE in my account settings but was afraid this would lock me out of my account. Is there some way of retrieving my recovery code, or resetting it?

I set up a recovery key a while ago, but lost the code. I was about to hit REVOKE in my account settings but was afraid this would lock me out of my account. Is there some way of retrieving my recovery code, or resetting it?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17482 giải pháp 158022 câu trả lời
Được đăng

The title says recovery key and your question body mentions recovery key. The former is to get access to the Sync data in case you lost the password and the latter is if you use two factor authentication and lost access the the authenticator app on the mobile phone.

If you can access the Firefox Account then you can probably generate a new recovery key via the settings page. To generate new recovery codes you would have to disable 2FA and re-enable 2FA (i.e. setup 2FA).

See also:

The title says recovery key and your question body mentions recovery key. The former is to get access to the Sync data in case you lost the password and the latter is if you use two factor authentication and lost access the the authenticator app on the mobile phone. If you can access the Firefox Account then you can probably generate a new recovery key via the settings page. To generate new recovery codes you would have to disable 2FA and re-enable 2FA (i.e. setup 2FA). *https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-firefox-account-two-step-authentication *https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-if-im-locked-out-two-step-authentication See also: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-your-firefox-account-password-recovery-keys
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.