X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox Print Dialog Box doesen't appear instead I'm directly getting windows 10 default print Dialog box?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
Được đăng

Firefox print dialog box is not coming up while I use print option. I'm getting windows default dialog box. I tried refreshing Firefox but no luck. Please help me out.

Firefox print dialog box is not coming up while I use print option. I'm getting windows default dialog box. I tried refreshing Firefox but no luck. Please help me out.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.