X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I can't get my macbook to update from Firefox 66.0.3 to 69. It will neither do it automatically or if I do a manual update.

Được đăng

I have a mozilla account. I am running OS 10.14.4. When I get to the "enter your email" page it says page not found. I do have a mozilla account.

I have a mozilla account. I am running OS 10.14.4. When I get to the "enter your email" page it says page not found. I do have a mozilla account.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

None that I am aware of.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Correction: When it finishes updating, the "About Firefox" page says version 69, but it won't connect to any pages. Sorry for the confusion. Thanks for any and all help.

Correction: When it finishes updating, the "About Firefox" page says version 69, but it won't connect to any pages. Sorry for the confusion. Thanks for any and all help.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.