X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How can I tell if Firefox has disabled DNS over HTTPS even if I have enabled it?

Được đăng

Hello, I've recently read that Firefox can disable DNS over HTTPS even if I've set it be on. How can I tell if Firefox is using DNS over HTTPS? I can't see anything obvious in any of the About pages. I'm using the Portable Apps version of Firefox. Thanks.

Hello, I've recently read that Firefox can disable DNS over HTTPS even if I've set it be on. How can I tell if Firefox is using DNS over HTTPS? I can't see anything obvious in any of the About pages. I'm using the Portable Apps version of Firefox. Thanks.

Giải pháp được chọn

hi, you can see if dns-over-https is in use by going to about:networking#dns

in there the "TRR" column will show true for every hostname that got resolved through dns-over-https.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Many but I don't think that's relevant to the question.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5306 giải pháp 23424 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

hi, you can see if dns-over-https is in use by going to about:networking#dns

in there the "TRR" column will show true for every hostname that got resolved through dns-over-https.

hi, you can see if dns-over-https is in use by going to ''about:networking#dns'' in there the "TRR" column will show true for every hostname that got resolved through dns-over-https.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks @philipp, that's exactly what I wanted :)

Thanks @philipp, that's exactly what I wanted :)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.