X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

why i cannot access www.assam.gov.in?

Được đăng

The Home page opens but It shows security issue when I try to login. Why and how to make remedy?

The Home page opens but It shows security issue when I try to login. Why and how to make remedy?
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

WestEnd
  • Top 25 Contributor
60 giải pháp 5379 câu trả lời
Được đăng

No problem with my opening the site. I think you have bad expired certificate or bad configuration of the browser or something is blocking.

No problem with my opening the site. I think you have bad expired certificate or bad configuration of the browser or something is blocking.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.