X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why has the latest verion 69.0 64bit print option screen reverted to the OLD Microsoft print option screen?

Được đăng

As is now ( Old MS prt screen.png ) used by 69.0 62bit version since last update. Was ( Newer MS screen prt.png ) used by previous version attached files. Enough said. A reply is not necessary, just an correction to this version. It may be the same on my other laptops using everything from Windows XP to Windows 10, I only have found it on this machine so far.

As is now ( Old MS prt screen.png ) used by 69.0 62bit version since last update. Was ( Newer MS screen prt.png ) used by previous version attached files. Enough said. A reply is not necessary, just an correction to this version. It may be the same on my other laptops using everything from Windows XP to Windows 10, I only have found it on this machine so far.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5406 giải pháp 40233 câu trả lời
Được đăng

Are you having any problems with that "new" / changed Print dialog window?

BTW, you ain't gonna see that on WinXP or Vista which can't be updated to Fx69. Win7 and above will probably see it.

Overall, I suspect it is related to piece-by-piece removal of XUL.

Are you having any problems with that "new" / changed Print dialog window? ''BTW, you ain't gonna see that on WinXP or Vista which can't be updated to Fx69. Win7 and above will probably see it. '' Overall, I suspect it is related to piece-by-piece removal of XUL.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.