Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

password managers question

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

First of all, I want to say "I like FireFox !" That said, I want to know about these managers ; IPassword Last Pass Dashlane Bit Warden Does FireFox support these managers , are they trustworthy ? Thanks !

Giải pháp được chọn

You can use all those password managers (though I only suggest using one). You can also use Lockwise, which is developed by Mozilla and works on iOS and Android. https://lockwise.firefox.com/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can use all those password managers (though I only suggest using one). You can also use Lockwise, which is developed by Mozilla and works on iOS and Android. https://lockwise.firefox.com/