X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Thunderbird

Được đăng

Where to get an app version?

Where to get an app version?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Android 9; Mobile; rv:68.0) Gecko/68.0 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

JohannHan
  • Top 25 Contributor
6 giải pháp 115 câu trả lời
Được đăng
[https://support.mozilla.org/nl/questions/1207764 Read this]
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.