X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how can i install fresh firefox?

Được đăng

i just reinstalled firefox but i cant use a fresh version of it ...instead it always restores my old firefox data & settings

i just reinstalled firefox but i cant use a fresh version of it ...instead it always restores my old firefox data & settings
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

WMagicModel
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
13 giải pháp 187 câu trả lời
Được đăng

Hi Aneek,

If you would like to create a new profile you can by typing about:profiles in the address bar. This will open the About Profiles page in your web browser.

You have the option of creating a new profile by clicking Create a New Profile, which prompts you to the Create Profile Wizard.

  • After you have finish creating a new profile it will be listed in the Profile Manger.
  • Click set as default profile underneath that profile the next time you start Firefox so it will be the profile that launches


Knowledge based articles :

Creating profiles : Creating a profile {link} Managing profiles : Profile Manager - Create, remove, or switch Firefox profiles {link}

Hope this helps.

Hi Aneek, If you would like to create a new profile you can by typing '''about:profiles''' in the address bar. This will open the '''About Profiles '''page in your web browser. You have the option of creating a new profile by clicking '''Create a New Profile''', which prompts you to the Create Profile Wizard. * After you have finish creating a new profile it will be listed in the Profile Manger. * Click '''set as default profile '''underneath that profile the next time you start Firefox so it will be the profile that launches Knowledge based articles : '''Creating profiles''' : [https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-remove-switch-firefox-profiles#w_creating-a-profile Creating a profile] {link} '''Managing profiles''' : [https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-remove-switch-firefox-profiles Profile Manager - Create, remove, or switch Firefox profiles] {link} Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17468 giải pháp 157861 câu trả lời
Được đăng

A reinstall doesn't affect your personal data that is stored in the profile folder, so Firefox will still find your previously used profile after the reinstall.

Firefox uses two locations for the Firefox profile folder. Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:preferences).

  • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\

Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:preferences).

  • C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\
A reinstall doesn't affect your personal data that is stored in the profile folder, so Firefox will still find your previously used profile after the reinstall. Firefox uses two locations for the Firefox profile folder. Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:preferences). *C:\Users\&lt;user&gt;\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\&lt;profile&gt;\ Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:preferences). *C:\Users\&lt;user&gt;\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\&lt;profile&gt;\
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.