X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I am receiving the error particularly from one site . please help me to understand the problem

Được đăng

repeatedly showing this error after every 1-2 minutes from particular one site

https://seller.cdiscount.com/login

repeatedly showing this error after every 1-2 minutes from particular one site https://seller.cdiscount.com/login
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Ruba 13 giải pháp 64 câu trả lời
Được đăng

I noticed that the protection shield is crossed-out shield which means that the protection is off for this specific site. could you please Tap the shield, and then tap each category of trackers to see exactly what’s being blocked.

I noticed that the protection shield is crossed-out shield which means that the protection is off for this specific site. could you please Tap the shield, and then tap each category of trackers to see exactly what’s being blocked.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.