X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to stop white website infomation boxes

Được đăng

How do you stop these white boxes that give a description of the website from showing up on websites ?

How do you stop these white boxes that give a description of the website from showing up on websites ?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

RobertJ
  • Top 10 Contributor
104 giải pháp 1155 câu trả lời
Được đăng

Hi cozman, Could you please provide a screenshot of what it is that you are referring to?

Hi cozman, Could you please provide a screenshot of what it is that you are referring to?
McCoy
  • Top 10 Contributor
572 giải pháp 5338 câu trả lời
Được đăng

Duplicate question.

Please continue in your original thread :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1266308

Duplicate question. Please continue in your original thread : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1266308