X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

i just have something for everyone inculding mozilla team as well.

Được đăng

i went on about:config & typed in network.http.max-connections to 43,200 also network.http.max-persistent-connections-per-server to 43,200 & its just as fast as ever i think faster or as fast as chrome out of the box...so far no hiccups or web pages breaking. I'm using KDE Neon 64-bit Linux Distro & I would like to read what everbody has to say about it...thoughts, opinions anything would be awesome so far it has not crashed or anything.

i went on about:config & typed in network.http.max-connections to 43,200 also network.http.max-persistent-connections-per-server to 43,200 & its just as fast as ever i think faster or as fast as chrome out of the box...so far no hiccups or web pages breaking. I'm using KDE Neon 64-bit Linux Distro & I would like to read what everbody has to say about it...thoughts, opinions anything would be awesome so far it has not crashed or anything.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

I'm using adblocker ultimate, bitdefender trafficlight & youtube adblock

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8786 giải pháp 71862 câu trả lời
Được đăng

It might be considered rude to have basically an unlimited value for max-persistent-connections-per-server but unless the server blocks you for hogging resources, I don't think it does any harm on your side.

It might be considered rude to have basically an unlimited value for max-persistent-connections-per-server but unless the server blocks you for hogging resources, I don't think it does any harm on your side.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.