X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox suddenly stopped working.

Được đăng

Opens to blank page, no toolbar, all buttons don't work. I can type into URL window & will take me to a webpage but that's it. I am sending this from Safari because I can't use Firefox.

Opens to blank page, no toolbar, all buttons don't work. I can type into URL window & will take me to a webpage but that's it. I am sending this from Safari because I can't use Firefox.

Giải pháp được chọn

THat did the trick. Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Download helper

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15

Thông tin chi tiết

WMagicModel
 • Top 10 Contributor
 • Administrator
13 giải pháp 195 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Hi pmrhodes!

I am sorry to hear you are having issues with the web browser. If Firefox is not loading/running and you cannot access the menu etc...

You could try booting Firefox manually in Safe Mode by holding the SHIFT key and clicking on your Firefox icon (For Windows).

Hold the option key while starting Firefox (Mac).

 • Click Start in Safe Mode when given the choice between that and Refresh Firefox. (This will launch Firefox with add-ons disabled)

See related web-related issues/resolutions from contributors : Firefox Browser stopped working {link}

You could also try deleting you cache/cookies from your browser history.

 1. in the address bar type or copy and paste : about:preferences#privacy
 2. Under Cookies and Site Data click Clear Data

Warning! Clearing all cookies and site data stored by Firefox may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.

Check Mark

 • Cookies and Site Data
 • Cached Web Content
 • Click Clear

Hope this helps!

Hi pmrhodes! I am sorry to hear you are having issues with the web browser. If Firefox is not loading/running and you cannot access the menu etc... You could try booting Firefox manually in '''Safe Mode''' by holding the SHIFT key and clicking on your Firefox icon (For Windows). Hold the option key while starting Firefox (Mac). * Click '''Start in Safe Mode''' when given the choice between that and Refresh Firefox. (This will launch Firefox with add-ons disabled) See related web-related issues/resolutions from contributors : [https://support.mozilla.org/en-US/questions/1225834 Firefox Browser stopped working] {link} You could also try deleting you cache/cookies from your browser history. # in the address bar type or copy and paste : '''about:preferences#privacy''' # Under Cookies and Site Data click Clear Data '''Warning! Clearing all cookies and site data stored by Firefox may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins. Check Mark * Cookies and Site Data * Cached Web Content * Click Clear Hope this helps!

Được chỉnh sửa bởi WMagicModel vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thabks, checking now

Thabks, checking now

Được chỉnh sửa bởi pmrhodes vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

THat did the trick. Thank you!

THat did the trick. Thank you!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
WMagicModel
 • Top 10 Contributor
 • Administrator
13 giải pháp 195 câu trả lời
Được đăng

Glad to hear it!

Glad to hear it!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.